Zdania w Present Simple z BE

Zdania z present simple. Wpisz właściwe formy czasownika "BE" w czasie PRESENT SIMPLE.
Czas Present Simple
Zdania twierdzące
I at work now.
You at work now.
He at work now.
She at work now.
It at work now.
We at work now.
You at work now.
They at work now.
Zdania przeczące
I not at work now.
You not at work now.
He not at work now.
She not at work now.
It not at work now.
We not at work now.
You not at work now.
They not at work now.
Pytania
I at work now?
you at work now?
he at work now?
she at work now?
it at work now?
we at work now?
you at work now?
they at work now?