Angielski articles ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe articles, aby uzpełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie jest konieczne używanie żadnego przedimka, wówczas wybierz -. Potrzebujesz pomocy? The articles
Are you drinking milk?
Do you like fast cars?
Ha gave me orange.
Have you got umbrella?
He asked me for money.
I asked for bread and cheese.
I had glass of water.
I like coffee and tea.
I’d like sandwich, please.
I’d like apple and orange, please.
Is there telephone here?
They wanted information about the trains.
They’ve got very big house.
We had eggs for breakfast.
We watched films all afternoon.