Angielski narodowości ćwiczenia

Napisz po angielsku narodowości do podanych nazw państw.
Australia
Argentina
The USA
Brazil
Italy
Germany
Iran
Russia
Span
Poland
England
Turkey
China
Japan
France
Czech Republic
Greece