Angielski przymiotnik i czasownik


Z reguły w języku angielskim z czasownikami używane są przysłówki a nie przymiotniki. Lecz istnieje grupa czasowników z którymi możemy używać przymiotników. W tym przypadku tak naprawdę używając przymiotnika opisujemy podmiot zdania a nie czynność, która jest wyrażana przez czasownik. Czasownikami należącymi do tej grupy są: be, seem, appear, look, sound, taste, feel, smell.

He is nice.
On jest miły.
It smells nice.
To ładnie pachnie.
It sounds nice.
To brzmi ładnie.

Takie czasowniki jak: look, taste, feel, smell mogą być używane w podobny sposób jak inne czasowniki tzn. mogą mogą być używane z przysłówkami a nie przymiotnikami.

The teacher looks angry.
Nauczyciel wygląda, że jest zły.
The teacher is looking at him angrily.
Nauczyciel patrzy na niego ze złością.
The dish tastes wonderful.
Danie cudownie smakuje.
He tasted the dish suspiciously.
On próbował (smakował) danie podejrzliwie.

Czasami również inne czasowniki mogą być używane z przymiotnikami w sytuacji, gdy tak naprawdę opisujemy podmiot zdania a nie czynność opisywaną przez czasownik. Często ma to miejsce z takimi czasownikami jak sit, stand, lie.