Angielskie przymiotniki dzierżawcze


Tabelka poniżej przedstawia formy przymiotników dzierżawczych stosowanych w języku angielskim.

Osoba Przymiotnik dzierżawczy Znaczenie
I my book mój, moja, moje
you your book twój, twoja, twoje
he his book jego
she her book jej
it its book jego, jej
we our book nasz, nasza, nasze
you your book wasz, wasza, wasze
they their book ich