Angielski przymiotniki osobowości


Tabelka poniżej przedstawia angielskie przymiotniki osobowości a także opisujące charakter. Angielski przymiotniki charakter.

Przymiotniki Tłumaczenia
absent-minded roztargniony
active aktywny
ambitious ambitny
bad-tempered źle usposobiony
boring nudny
calm; quiet spokojny
cautious ostrożny
cheerful pogodny
cocky; big-headed pewny siebie (zarozumiały)
compassionate współczujący
composed stateczny
conceited zarozumiały
confident; self-assured; self-confident pewny siebie
controlled opanowany
cowardly tchórzliwy
critical krytyczny
curious ciekawy
determined zdeterminowany
dishonest nieuczciwy
domineering narzucający się
down-to-earth praktyczny realista
dreamy marzycielski
dynamic dynamiczny
eager gorliwy/chętny
easygoing niefrasobliwy
emotional emocjonalny
energetic energetyczny
enthusiastic entuzjastyczny
even-tempered; level-headed zrównoważony
faithful wierny
fault-finding szukający dziury w całym
fearless nieustraszony
flexible giętki (łatwo przystosowujący się )
forgetful zapominalski
formal oficjalny
friendly przyjazny
generous szczodry/hojny
good-natured dobroduszny
good-tempered łagodny
greedy chciwy
hard to please trudno mu dogodzić
hardened odporny/twardy
hasty; quick-tempered porywczy
highly-strung spięty
honest uczciwy
imaginative obdarzony wyobraźnią
impatient niecierpliwy
impetuous wybuchowy
impractical niepraktyczny
impudent bezczelny
inborn wrodzony
indecisive niezdecydowany
indifferent obojętny
inherited dziedziczny
inquisitive wścibski
insensitive nieczuły
insincere nieszczery
jealous zazdrosny
lazy leniwy
loyal lojalny
mean podły
modest skromny
moody zmiennego usposobienia
nervous nerwowy/niespokojny
never satisfied wiecznie niezadowolony
nice miły
nosy ciekawski
obserwant spostrzegawczy
outgoing wylewny
out standing nieprzeciętny
overindulgent niepohamowany
oversensitive przeczulony
passionate namiętny
patient cierpliwy
patronizing protekcjonalny
persevering wytrwały
persistent uporczywy
phlegmatic flegmatyczny
pig-headed uparty (głupio)
pleasant przyjemny
pliable podatny (na wpływy)
possessive zaborczy
practical praktyczny
principled pryncypialny
proud dumny
buick szybki
quick-tempered zapalczywy
rash pochopny
realistic realistyczny
reliable solidny
reserved pełen rezerwy
resolute rezolutny
righteous prawy/szlachetny
romantic romantyczny
rude nieuprzejmy
scatter-brained roztrzepany/postrzelony
self-conscious nieśmiały/zażenowany
selfish samolubny
selfless bezinteresowny
sensitive czuły
sentimental sentymentalny
serious poważny
short-tempered popędIiwy/krewki
shy nieśmiały
silent cichy
slapdash niedbały
slow powolny
snopy wtykający nos w czyjeś sprawy
sociable towarzyski
spiteful złośliwy
standoffish z rezerwą/sztywny
stiff sztywny/formalny
striking uderzający
strong-minded zdecydowany
strong-willed o silnej woli
stubborn uparty
suspicious podejrzliwy
talkative gadatliwy
thick-skinned gruboskórny, niewrażliwy
thin-skinned wrażliwy
tidy porządny
tolerant tolerancyjny
touchy przewrażliwiony
truthful prawdomówny
uncomplaining nie narzekający
unfeeling nieczuły
unpleasant nieprzyjemny
unreliable niesolidny
unsociable nietowarzyski
untidy nieporządny
vindictive mściwy
warm-hearted serdeczny, życzliwy
wary przezorny