Angielski przymiotniki i rzeczowniki


Przeważnie przymiotniki w języku angielskim używane są wraz z rzeczownikami. Istnieją jednak sytuacje w których możliwe jest użycie przymiotnika bez towarzyszącego mu rzeczownika. Z tego typu ‘wyjątkami’ możemy mieć do czynienia w następujących sytuacjach:

W nieformalnych konwersacjach często jest pomijany rzeczownik, jaki towarzyszy przymiotnikowi:

‘Two pizzas. please.’ – ‘Regular or large?’
‘Mineral water, please.’ - ‘Still or sparkling?’

Przymiotniki w stopniu najwyższym często używane są bez rzeczownika.

I’m the youngest in my family.
‘Which one do you want?’ – ‘The best.’

Jeżeli mówimy o określonej grupie ludzi, wówczas możemy użyć przymiotnika wraz z przedimkiem the.

The young should listen to the old.
The situation of the unemployed is getting more and more difficult.

Wyrażenia tego typu charakteryzują się znaczeniem odnoszącym się do liczby mnogiej tzn. jeżeli używamy określenia: the young, mamy na myśli wszystkich młodych ludzi, a nie pojedynczą osobę. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przymiotniki mogą być użyte w ten sposób. Najczęściej spotykanymi zwrotami the + przymiotnik są: the blind, the deaf, the living, the sick, the poor, the rich, the unemployed, the old, the young.

Jeżeli użyjemy wyrazu both, wówczas przedimek określony the może zostać pominięty:

Both young and old took part in the run.

Niektóre przymiotniki odnoszące się do narodowości mogą być używane w podobny sposób. Należą do nich wyrazy kończące się na –sh lub –sh: British, Welsh, English, Spanish, Dutch, French, Irish, Scotch. Wyrażenia tego rodzaju mają charakter liczby mnogiej: The English oznacza wszystkich Anglików.

Wyraz own jest często używany bez towarzyszącego mu rzeczownika.

I don’t need your money. I’ve got my own.

Jeżeli mówimy o rozprawach sądowych, to osoba oskarżona może być określana po prostu jako the accused bez konieczności dodawania person/people.