Angielski przymiotniki tworzenie


Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób tworzymy przymiotniki złożone w języku angielskim.

Tworzenie Wyrażenie Tłumaczenie
z imiesłowem czasu przeszłego a candle-lit table stół oświetlony świecą
a self-employed writer samozatrudniony pisarz
z imiesłowem czasu teraźniejszego a long-suffering parent długocierpący rodzic
a time-consuming job czasochłonna praca
wyrazy zakończone na –ed open-minded otwarty, o szerokich poglądach
slow-footed wolno-stąpający
quick-witted bystry

Tabelka poniżej pokazuje co mogą wyrażać przymiotniki utworzone z liczebników głównych zazwyczaj w liczbie pojedynczej:

Tworzenie Wyrażenie Tłumaczenie
wiek a two-year-old child dwuletnie dziecko
a twenty-year-old hotel dwudziestoletni hotel
obszar a four-acre plot cztero-akrowa działka
a ten-hectare field dziesięcio-hektarowe pole
pojemność a two-litre car dwulitroy samochód
a ten-litre container dziesięciolitrowy pojemnik
czas trwania a one-hour lecture jednogodzinny wykład
a two-day conference dwudniowa konferencja
długość a ten-inch ruler dzisięciocalowa linijka
a twenty-centimeter line dwudziestocentrymetrowa linia
głębokość a ten-foot ditch rów głęboki na dziesiąć stóp
a five-foot hole dziura głęboka na pięć stóp
cena a $20 dress dwudziestodolarowa sukienka
a $10,000 car samochód z 10,000 dolarów
czas a fifty-minute run pięćdziesięcio-minutowy bieg
a two-hour concert dwu-godzinny koncert
odległość a fifty-kilometer journey pięćdziesięcio-kilometrowa podróż
a hundred-kilometer distance stukilometrowa odległość
waga a ten-kilo stone dziesięcio-kilogramowy kamień
a two-kilo bag of flour dwu-kilogramowa torba mąki

Liczebniki porządkowe mogą być również używane w przymiotnikach złożonych:

a second-hand car - używany samochód
a third-floor apartament - apartament na trzecim piętrze
a nineteenth-century castle - dziewiętnastowieczny zamek

Przymiotniki złożone mogą być również tworzone z wykorzystaniem różnych przedrostków i przyrostków:

tax-free - wolne od podatku
waterproof - wodoodporne
fire-resistant - ogniotrwałe
airtight - hermetyczne
vacuum-sealed - uszczelnione próżniowo

Do tworzenia przymiotników złożonych można wykorzystać well oraz badly:

well-built - dobrze zbudowany
well-done - dobrze zrobione
well-paid - dobrze płatne

A także ill / poorly:

poorly-educated - kiepsko wykształcony
ill-informed - źle poinformowany
ill-paid - źle płatny