Angielski przymiotniki wielka litera


W języku angielskim, rzeczowniki i przymiotniki odnoszące się do regionów, języków, religii i grup etnicznych powinny rozpoczynać się od wielkiej litery:

She is French.
He is English.
They are German.