Angielskie przymiotniki opisujące film


Tabelka poniżej przedstawia angielskie przymiotniki opisujące film, które zostały użyte w wyrażeniach i zwrotach składających się z przysłówka oraz z przymiotnika. Użycia przysłówka powoduje wzbogacenie znaczenia przymiotnika.

Przymiotniki Tłumaczenia
compellingly Trilling zajmująco pasjonujący / porywający
simplistically portrayed uproszczenie sportretowane
audaciously imaginative śmiało obdarzony wyobraźnią
immensely assured ogromnie pewny siebie
marvellously credible cudownie wiarygodny
perfectly matched doskonale dobrane
eminently forgettable ‘prędko wylatujący z pamięci’
brilliantly inventive wspaniale pomysłowy
deftly assembled zręcznie zmontowany
occasionally amusing od czasu do czasu śmieszny
gleefully cinematic radośnie ‘kinowy’
relentlessly innovativenie ustępliwie / nieugięcie innowacyjny
highly original wysoce oryginalny
surprisingly successful zaskakująco udany
distinctly unconventional wyraźnie niekonwencjonalny
vastly enjoyable ogromnie przyjemny / miły
faithfully adapter wiernie zaadaptowany
unbearably break nieznośnie ponury
visually sumptuous wzrokowo wspaniały / okazały
emotionally powerful emocjonalnie silny / potężny