Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
earth ground ziemia
earth wire ground wire uziemienie
elastoplast band-aid plaster
engaged busy zajęty
engine motor silnik
enquire (v.) inquire pytać, zapytywać
enquiry inquiry zapytanie, pytanie
entrée appetizer przystawka, przekąska
everywhere everyplace, everywhere wszędzie
exercise book notebook zeszyt
expiry date expiration date data wygaśnięcia
extra time overtime nadgodziny