Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
gammon ham szynka
gangway aisle przejście
garden yard ogród
gear lever gear shift dźwignia zmiany biegów
Gents Men's Room dla panów (np. toaleta)
give sb a lift give sb a ride podwieść kogoś
goods train freight train pociąg towarowy
grammar school high school szkoła średnia
grill (v.) broil upiec
ground floor first floor parter