Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
hairdresser hairdresser, beauty shop fryzjer
harbour harbor port
hard cooked egg boiled egg jajko gotowane
headmaster, head teacher principal dyrektor szkoły
high street main street główna ulica
hire (v.) to rent wynajmować
hire purchase instalment plan system ratalny
hockey field hockey hokej na trawie
holiday vacation wakacje
hoover vaccum cleaner odkurzacz
humour humor humor