Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
mackintosh raincoat płaszcz przeciwdeszczowy
main road highway autostrada
maize corn kukurydza
managing director president (business) dyrektor naczelny
mashed potato mashed potatoes puree ziemniaczane
match game mecz
mate buddy kolega
maths math matematyka
mean stingy skąpy
medicine drugs, medicine lek, lekarstwo
mince meat hamburger meat, ground beef mielone mięso
mixer blender mikser
mobile (phone) cellular, cell telefon komórkowy
motorbike motorcycle motocykl
motorway freeway, interstate autostrada
multi-storey car park parking garage wielopiętrowy parking
mum mom mama, mamusia