Focus English Online English version

British English vs. American English Słownik Online - Litera P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

British English vs. American English Dictionary jest obszernym zbiorem różnic występujących pomiędzy tymi dwoma rodzajami języka angielskiego. Różnice z zakresu słownictwa pogrupowane są alfabetycznie, aby ułatwić znalezienie właściwego odpowiednika w obu językach.

British vs. American English
Brytyjski Amerykański Polski
pack of cards deck of cards talia kart
packet of cigarettes package of cigarettes paczka papierosów
pants shorts majtki
paper knife letter opener nóż do cięcia papieru
paraffin kerosene/kerosine nafta
parliament congress parlament
pavement sidewalk chodnik
pay rise pay raise podwyżka
pedestrian crossing crosswalk przejście dla pieszych
pepper bell pepper pieprz
personnel department human resources department dział kadr
petrol gas benzyna
phone box phone booth budka telefoniczna
pickled cucumber dill pickle ogórek konserwowy
platform track peron
plug hole drain otwór spustowy, odpływ
polo neck turtle neck golf, rodzaj swetra
porridge oatmeal owsianka
post mail poczta
post code zip code kod pocztowy
postman mailman listonosz
primary school elementary school, grade school szkoła podstawowa
prison jail więzienie
programme program program
pub bar pub
pupil student uczeń
to put sb. through to connect sb. połączyć (telefonicznie)