Focus English Online .

False friends w języku angielskim na literę P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz angielski Znaczenie polskie Polski 'fałszywy przyjaciel' Znaczenie angielskie
pamphlet broszura pamflet lampoon
paragon wzór paragon receipt
parapet gzyms parapet window sill
parking parkowanie parking car park, parking lot
pasta makaron pasta paste, toothpaste, shoe polish
pathetic żałosny patetyczny exalted, lofty
paw łapa paw peacock
pension emerytura pensja salary, pay
pensioner emeryt pensjonariusz guest, boarder, inmate
photograph fotografia, zdjęcie fotograf
physician lekarz fizyk physicist, physics teacher
physique budowa (ciała) fizyka physics
pole słup, maszt, biegun pole field
polygon wielokąt poligon range, training ground
post poczta, stanowisko, słup post fast
pot garnek, dzbanek, słoik, doniczka pot sweat, perspiration
pretence pozory pretensja grudge, grievance
prom bal w szkole średniej prom ferry, space shuttle
prosaic prozaiczny prozaik prose writer
prospect perspektywa, szansa prospekt prospectus, brochure
protection ochrona pretekcja favouritism
provision zaopatrzenie prowizja commission
pulpit ambona pulpit desktop, console, music stand
pupil uczeń, źrenica pupil favourite