Godziny po angielsku


Wyraz o'clock jest używany wyłącznie z pełnymi godzinami.

Jeżeli mamy doczynienia z cyfrą określającą liczbę minut, która nie jest podzielna przez 5 wówczas musimy użyć słowo minutes

W języku amerykańskim powszechnie używa się after zamiast past i of zamiast to.
Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki należy czytać godziny w języku angielskim.

10.00 w mowie potocznej:
It's ten o'clock.
Ten. (bardzo nieformalnie)
It's ten.
10.05 It's five past ten.
(It's) five past (kiedy jest znana godzina o której mówimy)
10.15 (a) quarter (NIE: fifteen) past (10)
10.35 (It's) twenty-five to (eleven)
9.57 three minutes to ten
10.38 twenty-two minutes to eleven
10.45 AmE. a quarter of eleven
10.15 AmE. a quarter after ten
10.30 half ten (w języku nieformalnym)
10.15 ten fifteen (w języku nieformalnym)
10.30 ten thirty (w języku nieformalnym)
a.m. = ante meridiem / before midday
p.m. = post meridiem / after midday
12 a.m. at noon
12 p.m. at midnight

W rozkładach jazdy i harmonogramach stosujemy następujące zasady:

Czytamy
09.00 nine hundred hours
09.03 nine oh three
09.10 nine ten
09.15 nine fifteen
9.30 nine thirty
09.36 nine thirty-six
09.45 nine forty-five
21.00 twenty-one hundred hours
21.03 twenty one oh three
21.10 twenty-one ten
21.15 twenty-one fifteen
21.30 twenty-one thirty
21.36 twenty-one thirty six
21.45 twenty-one forty-five