Angielski przymiotniki stopniowanie

A - Stopniowanie z -er/-est

Używamy -er / -est z następującymi przymiotnikami:

1. Przymiotniki z jedną sylabą

przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
clean cleaner cleanest
cold colder coldest
cool cooler coolest
great greater greatest
hard harder hardest
high higher highest
low lower lowest
neat neater neatest
new newer newest
short shorter shortest
small smaller smallest
thick thicker thickest
weak weaker weakest

2. Przymiotniki z dwoma sylabami i następującymi zakończeniami:

kończące się na: przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
-y dirty dirtier dirtiest
easy easier easiest
happy happier happiest
pretty prettier prettiest
-er clever cleverer cleverest
-le simple simpler simplest
-ow narrow narrower narrowest

Pisownia przymiotników używając zakończeń -er/-est

zasada przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
jednosylabowe przymiotniki kończące się na -e large larger largest
podwajamy spółgłoskę kiedy występuje ona po pojedynczej samogłosce big bigger biggest
fat fatter fattest
sad sadder saddest
thin thinner thinnest
wet wetter wettest
zmieniamy -y na -i
(spółgłoska przed -y)
tidy tidier tidiest
busy busier busiest
dirty dirtier dirtiest
dry drier driest
early earlier earliest
easy easier easiest
empty emptier emptiest
funny funnier funniest
heavy heavier heaviest
ready readier readiest
Wyjątki! shy shyer shyest
gay gayer gayest
grey greyer greyest
fey feyer feyest

B - Stopniowanie z 'more' - 'most'

przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
difficult more difficult the most difficult

C - Nieregularne przymiotniki

przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
good better best
bad worse worst
much more most
many more most
little less least
little smaller smallest

D - Specjalne przymiotniki

przymiotnik stopień wyższy stopień najwyższy
common commoner
more common
commonest
the most common