Przymiotniki z przyimkami w angielskim


Tabelka poniżej przedstawia listę angielskich przymiotników, które występują razem z przyimkami.

Przymiotniki z przyimkami Znaczenie
absorbed in zaabsorbowany
according to według
accustomed to przyzwyczajony do
afraid of bojący się
anxious for/about zatroskany, zaniepokojony
ashamed of zawstyczony
aware of świadomy
bad at/for zły w czymś
capable of umieć, potrafić coś zrobić
confident of pewny, przekonany
due to/for z powodu czegoś
exposed to narażony na coś
fit for nadawać się do czegoś,
być zdatnym lub zdolnym do czegoś
fond of bardzo lubić
frightened of/at przerażony, bać się czegoś
good at/for dobry w
interested in zainteresowany czymś
involved in być pochłoniętym,
zaabsorbowany czymś
keen on być zapalonym do czegoś
liable for/to odpowiadać za coś,
ponosić odpowiedzialność
nervous of obawiać się czegoś
owing to zawdzięczający
pleased with zadowolony z
prepared for przygotowany do
proud of dumny z
ready for gotowy na coś
responsible for/to odpowiedzialny za
scared of przerażony czymś
sorry for/about współczuć komuś
successful in odnoszący sukces w
suspicious of odnosić się podejrzliwie do kogoś/czegoś
terrified of przerażony czymś
tired of zmęczony czymś
used to przyzwyczajony do