Tworzenie przysłówków od przymiotników w angielskim - odpowiedzi

Przymiotnik Przysłówek Znaczenie
kind kindly uprzejmie
foolish foolishly głupio, niemądrze
polite politely grzecznie
free freely swobodnie
legal legally legalnie
expensive expensively kosztownie, drogo
immediate immediately natychmiast, bezzwłocznie
fortunate fortunately szczęśliwie, pomyślnie
effective effectively efektywnie, skutecznie
public publicly publicznie, jawnie
cheap cheaply tanio
happy happily szczęśliwie
doubtful doubtfully wątpliwie, niepewnie
broad broadly obszernie, rozlegle
safe safely bezpiecznie
necessary necessarily koniecznie
obvious obviously oczywiście
regular regularly regularnie
profound profoundly głęboko, dogłębnie
tactless tactlessly nietaktownie, bez taktu