Tworzenie przysłówków od przymiotników w angielskim

Ćwiczenie Utwórz przysłówki w języku angielskim od podanych przymiotników odpowiadające podanym znaczeniom. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
Przymiotnik Przysłówek Znaczenie
1. kinduprzejmie
2. foolishgłupio, niemądrze
3. politegrzecznie
4. freeswobodnie
5. legallegalnie
6. expensivekosztownie, drogo
7. immediatenatychmiast, bezzwłocznie
8. fortunateszczęśliwie, pomyślnie
9. effectiveefektywnie, skutecznie
10. publicpublicznie, jawnie
11. cheaptanio
12. happyszczęśliwie
13. doubtfulwątpliwie, niepewnie
14. broadobszernie, rozlegle
15. safebezpiecznie
16. necessarykoniecznie
17. obviousoczywiście
18. regularregularnie
19. profoundgłęboko, dogłębnie
20. tactlessnietaktownie, bez taktu