Rzeczowniki niepoliczalne kończące się na -s

W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników niepoliczalnych, które są zakończone na -'s'. Chociaż można sądzić, że należy użyć z nimi czasownika w liczbie mnogiej, nie mniej jednak należy pamiętać aby użyć czasownika w liczbie pojedyńczej. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca przykładowe rzeczowniki niepoliczalne kończące się na literę -s.

Rzeczowniki niepoliczalne Znaczenie
STUDIA I DZIAŁALNOSC
acoustics akustyka
aerobics aerobik
aerodynamics aerodynamika
aeronautics lotnictwo, aeronautyka
athletics lekka atletyka
classics filologia klasyczna
economics ekonomia, ekonomika
electronics elektronika
genetics genetyka
linguistics językoznawstwo, lingwistyka
logistics logistyka
mathematics matematyka
mechanics mechanika
obstetrics położnictwo
physics fizyka
politics polityka
statistics statystyka
thermodynamics termodynamika
GRY
billiards bilard
bowls gra polegająca na toczeniu kul po murawie
cards karty
darts gra w strzałki
draughts warcaby
CHOROBY
diabetes cukrzyca
measles odra
mumps świnka, zapalenie ślinianki przyusznej
rabies wścieklizna
skittles (gra w) kręgle
rickets krzywica
shingles półpasiec

Przykłady:

Physics is fun.
Politics plays a large part in village life.
Economics is the oldest of the social sciences.
Billiards was gradually replaced by bridge.
Measles is in most cases a relatively harmless disease.

Należy jednak pamiętać, że czasami rzeczowniki te mogą występować jako rzeczownik w liczbie mnogiej, szczególnie gdy mówimy o pracy lub działalności konkretnej osoby

His politics are clearly right-wing.