Liczby po imionach w angielskim


Kiedy piszemy nazwy króli używamy rzymskich cyfr. Niektóre amerykańskie rodziny postępują podobnie. Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki powinniśmy czytać imiona wraz z liczbami w języku angielskim.

Piszemy Mówimy
George IV George the Fourth
Henry Ford II Henry Ford the Second