Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (57)

A bad workman (always) blames his tools.
Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
A friend in need is a friend indeed.
Przyjaciół poznaje się w biedzie.
A jack of all trades is master of none.
Majster do wszystkiego to fachowiec to niczego.
A journey of a thousand miles starts with a single step.
Podróż tysiąca mil zaczyna się od pojedyńczego kroku
A penny saved is a penny earned.
Grosz zaoszczędzony jest groszem zarobionym.
A stitch in time saves nine.
Zaradź kłopotom póki są małe.
Absence makes the heart grow fonder.
Rozłąka sprawia, że bardziej kochamy.
Accidents will happen.
Nieszczęścia chodzą po ludziach.
Actions speak louder than words.
Czyny są lepsze od słów.
All cats are grey in the dark.
W nocy wszystkie koty są czarne.
All good things come to an end.
Wszystko co dobre szybko się kończy.
All good things come to those who wait.
Cierpliwość popłaca.
All is fair in love and war.
Wszystko jest dozwolona w miłości i na wojnie.
All that glitters is not gold.
Nie wszystko złoto co się świeci.
All's well that ends well
Wszystko dobre co się dobrze kończy.
An apple a day keeps the doctor away.
jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala
An Englishman's home is his castle.
dom Anglika jest jego twierdzą
w domu czuję się naprawdę bezpiecznie, nic mi w nim nie grozi
mój dom jest moją twierdzą
An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Oko za oko ząb za ząb
An idle brain is the devil's workshop.
Bezczynny umysł jest miejscem pracy diabła
An ounce of prevention is worth a pound of cure.
lepiej zapobiegać niż leczyć
Any time means no time.
Kiedykolwiek znaczy nigdy.
April showers bring May flowers.
Kwietniowe deszcze przynoszą majowe kwiaty.
a cat may look at the king
kotu (także) wolno patrzeć na króla
każda, nawet najmniej ważna osoba, ma jakieś prawa
a fool and his money are soon parted
głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają
a fox smells its own lair first
lis pierwszy wyczuje swoją norę
a good beginning makes a good ending
dobry początek daje dobry koniec
a leopard cannot change its spots
lampart nie może zmienić swoich cętek
a lie has no legs
kłamstwo ma krótkie nogi
kłamstwo zawsze, prędzej czy później, się wyda
a little learning is a dangerous thing
niewielka wiedza jest niebezpieczną rzeczą
a merry heart makes a long life
szczęśliwi żyją dłużej
a miss is as good as a mile
nieważne, ile zabrakło do osiągnięcia celu, ważne że nie został on osiągnięty
a person is known by the company he keeps
człowieka poznaje się po towarzystwie z jakim przestaje
a rolling stone gathers no moss
toczący się kamień nie porasta mchem
a sound mind in a sound body
w zdrowym ciele zdrowy duch
a woman's work is never done
praca kobiety nie jest nigdy skończona
a word is enough to the wise
mądrej głowie dość dwie słowie
a word spoken is past recalling
wypowiedziane słowo nie da się przypomnieć
a word to the wise is sufficient
mądrej głowie dość dwie słowie
after dinner sit a while, after supper walk a mile
po obiedzie posiedź chwilę, po kolacji przespaceruj milę
all flowers are not in one garland
nie cała mądrość mieści się w jednej głowie
all roads lead to Rome
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
all things come to him who waits
cierpliwość popłaca
all work and no play makes Jack a dull boy
nie samą pracą żyje człowiek
among the blind one-eyed man is a king
pośród ślepych jednooki jest królem
as you make your bed, so you must lie in it
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
as you sow, so shall you reap
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
A chain is only as strong as its weakest link
Łańcuch jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo
A change is as good as a rest
Zmiana jest tak dobra jak odpoczynek
A drowning man will clutch at a straw
tonący brzytwy się chwyta
A golden key can open any door
Złoty klucz może otworzyć każde drzwi
A good man is hard to find
Trudno jest znależć dobrego człowieka
Dobrego człowieka ze świecą szukać
A new broom sweeps clean
Nowa miotła dokładnie zamiata
A picture paints a thousand words
Obraz wart jest tysiąc słów
A problem shared is a problem halved
Problem, którym się dzielisz jest o połowe mniejszym
A rising tide lifts all boats
Przypływ podnosi wszystkie łodzie
Absolute power corrupts absolutely
Absolutna władza korumpuje absolutnie