Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B (18)

barking dogs seldom bite
pies, który głośno szczeka, nie gryzie.
krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje
beauty is only skin deep
nie szata zdobi człowieka
charakter człowieka jest ważniejszy od urody
pozory mylą
better late than never
lepiej późno niż wcale
blood is thicker than water
koszula bliższa ciału
krew nie woda, więzi rodzinne są ważniejsze od innych powiązań
bad news travels fast
złe wieści szybko się rozchodzą
beauty is in the eye of the beholder
piękno jest w oku patrzącego
beggars can't be choosers
jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma
better be alone than in bad company
lepiej być samemu niż w złym towarzystwie
better lose the saddle than the horse
lepiej stracić siodło niż konia
better safe than sorry
lepiej dmuchać na zimne
strzeżonego Pan Bóg strzeże
better the devil you know than the devil that you don't know
lepszy diabeł którego znasz niż ten którego nie znasz
better untaught than ill taught
lepiej (być) nienauczonym niż źle uczonym
birds of a feather flock together
ciągnie swój do swego
bitter pills may have blessed effects
gorzki lek najlepiej leczy
blood will out
pochodzenie lub wychowanie zawsze wyjdzie na jaw
boys will be boys
chłopcy (zawsze) będą chłopcami
brain is better than brawn
inteligencja jest lepsza niż siła
lepszy mózg niż muskuły
bread is the staff of life
chleb jest podstawą życia