Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U (2)

Union is strength.
W jedności jest siła.
United we stand, divided we fall.