Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V (2)

variety is the spice of life
różnorodność jest przyprawą życia
Virtue is its own reward.