Przedimki angielski ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe articles, aby uzpełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie jest konieczne używanie żadnego przedimka, wówczas wybierz -. Potrzebujesz pomocy? The articles
Have you got double room?
He gave me lighter and some cigarettes. lighter didn’t work.
I’d like cup of coffee, please.
We went to London and saw Buckingham Palace.
She’s doctor.
moon moves slowly round earth.
sun is shining.
There was doctor and nurse in the room. nurse was sleeping.
We live in Leeds.
We went to London and then to Manchester.