Przymiotniki z końcówką ing i ed w angielskim


Często spotykanymi parami przymiotników zakończonych na –ed oraz –ing są:

-ed -ing
I was amazed.
Byłem zdumiony.
The film was amazing.
Film był zdumiewający.
I was annoyed.
Byłem poirytowany.
The situation was annoying.
Sytuacja była irytująca.
I was bored.
Byłem znudzony.
The book was boring.
Książka była nudna.
I was excited.
Byłem podekscytowany.
The story was exciting.
Historia była ekscytująca.
I am interested in sport.
Ja interesuję się sportem.
The match was interesting.
Mecz był interesujący.
(I am) pleased to meet you.
Bardzo mi miło.
Pleasing chap.
Miły chłop.
I am tired.
Jestem zmęczony.
The job was tiring.
Praca była męcząca.

Przymiotniki kończące się na –ed, często występują z podmiotami osobowymi, natomiast przymiotniki zakończone na –ing łączą się z podmiotami bezosobowymi.

The film excites me.
Film ekscytuje mnie.

I am excited by it.
Jestem podekscytowany przez niego.

It is exciting.
To jest ekscytujące.