Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M (26)

myszy harcują, gdy kota nie czują
when the cat's away, the mice will play
mieć nie po kolei w głowie
to need to have one's head examined
to be not all there
marzenie ściętej głowy
a pipe dream
mieć głowę nie od parady/na karku
to have one's head screwed on right
to have one's head screwed the right way
to have a good head on one's shoulders
mieć z kimś/czymś urwanie głowy
to have one's hands full with sb/sth
mieć zielono/pstro w głowie
to be an airhead
mieć forsy jak lodu
to have loads of money
to be loaded (być nadzianym)
to have money to burn
mieć dziurawe ręce
to be all (fingers and) thumbs
to be ham-fisted
to be cack-handed
to be clumsy
mierz siły na zamiary
Look before you leap
mądrej głowie dość dwie słowie
a word is enough to the wise

mówić/powtarzać coś jak katarynka
to chatter
to repeat sth like a parrot
mierz siły na zamiary
Look before you leap
mądry głupiemu ustępuje
it isn't wise to stand in a fool's way
moja babka jego babce podawała gruszki w czapce
we're very distant relatives
mieć nierówno pod sufitem
not to be right in the head
to have bats in the belfry
mądry Polak po szkodzie
a Pole is wise after the event
it is easy to be wise after the event
mieć coś na końcu języka
to have something on the tip of one's tongue
mieć coś we krwi
something runs in one's blood
mieć długie ręce
to have a long arm
mieć nosa do czegoś
to have a (good, etc.) nose for something
mieć do kogoś/czegoś słabość
to have a weakness for somebody/something
mieć kogoś na sumieniu
to have somebody on one's conscience
mieć mieszane uczucia
to have mixed feelings about somebody / something
mieć oczy i uszy otwarte na
to keep one's eyes and ears open
mieć roboty po uszy
to be up to the / one's ears in work