Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O (16)

od przybytku głowa nie boli
never too much of a good thing
plenty is no plague
store is no sore
opulence does no harm
okazja czyni złodzieja
a postern door makes a thief
opowiadać/pleść farmazony
to talk rubbish
opić się jak bąk
to drink one's fill
odpukać w niemalowane drewno
touch wood (BrE)
knock on wood (AmE)
od wódki rozum krótki
drink is the great provoker
odpłacić komuś pięknym za nadobne
to pay sb back in their own coin
to give sb a taste of their own medicine
to repay in the same coin
to give somebody tit for tat
oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa
(the) truth will out
oko za oko, ząb za ząb
an eye for an eye, a tooth for a tooth

obrzucać kogoś błotem
throw/fling mud/dirt at somebody
oddać komuś rękę
to give one's hand to somebody
oddzielać ziarno od plew
separate the grain / wheat from the chaff
odradzać się z popiołów
to rise from the ashes
odwracać się plecami do kogoś
to turn one's back on somebody/something
okręcić/owinąć kogoś dookoła małego palca
to twist/turn/wind sb around one's little finger
opada szczęka komuś
one's jaw drops