Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R (16)

ręczyć za kogoś/coś głową
to stick one's neck out for sb/sth
ręka rękę myje (noga nogę wspiera)
you scratch my back and I'll scratch yours
rzucać grochem o ścianę
to waste one's breath
rosnąć jak grzyby po deszczu
to spring up / pop up like mushrooms
raz kozie śmierć!
you (can) only die once, right?
sink or swim!
robić z igły widły
to make a mountain out of a molehill
rzucać perły przed wieprze
to cast pearls before swine
raz na wozie raz pod wozem
some you win, some you lose
ranny ptaszek
an early bird
ręka w rękę
hand in hand
robić coś na boku
to do something on the side

robić z siebie widowisko
to make a spectacle of oneself
robić coś za czyimiś plecami
to do something behind sb's back
rozpłynąć się w powietrzu
to vanish into thin air
rozwiązać komuś język
to loosen sb's tongue
rzucić kogoś na kolana
to bring somebody to his knees