Pytania Tak / Nie w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje przykłady pytań w języku angielskim na które móżna udzielić krótkich odpowiedzi: Tak lub Nie. W tabelce znajdują się przykłady odpowiedzi twierdzących i przeczących.

Yes/No pytania Twierdzące odpowiedzi Przeczące odpowiedzi
be Are you ready? Yes, I am. No, I'm not.
Is he coming? Yes, he is. No, he isn't.
Were you late? Yes, we were. No, we weren't.
have Have you finished? Yes, I have. No, I haven't.
Has he gone? Yes, he has. No, he hasn't.
do
does
did
Do you enjoy it? Yes, I do. No, I don't.
Does he like it? Yes, he does. No, he doesn't.
Did you write it? Yes, I did. No, I didn't.
modal verbs Can I see her? Yes, you can. No, you can't.

Jak bardzo nietypowe odpowiadanie na pytania tego typu w pełnej formie.

Did she send the email yesterday?
- Yes, she sent the email yesterday.
- No, she didn't sent the email yesterday.

Odpowiadanie na tego typu pytania używając jedynie Yes lub No, może wydawać się bardzo nieprzyjazne i niegrzeczne

Do you enjoy the party?
- Yes. / No.