Pytania w Perfect Continuous w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki tworzymy pytania w czasach Perfect Continuous (Progressive) w języku angielskim.

Twierdzenia Pytania
Past Perfect Continous I had been writing an email
when you called me.
What had I been writing
when you called me?
You had been writing an email
when she called you.
What had you been writing
when she called you?
He/She/It had been writing an email
when I called her.
What has he/she/it been writing
when I called her?
We/You/They had been writing an email
when I called them.
What had we/you/they been writing
when I called them?
Present Perfect Continous I have been writing an email for 20 minutes. What have I been writing for 20 minutes?
You have been writing an email for 20 minutes. What have you been writing for 20 minutes?
He/She/It has been writing an email for 20 minutes. What has he/she/it been writing for 20 minutes?
We/You/They have been writing an email for 20 minutes. What have we/you/they been writing for 20 minutes?
Future Perfect Continous I'll have been writing an email
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow.
What will I have been writing
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow?
You'll have been writing an email
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow.
What will you have been writing
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow?
He/She/It will have been writing an email
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow.
What will he/she/it have been writing
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow?
We/You/They will have been writing an email
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow.
What will we/you/they have been writing
for 20 minutes by 5 p.m. tomorrow?