Pytania w czasach Perfect w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki tworzymy pytania w czasach Perfect w języku angielskim.

Twierdzenia Pytania
Past Perfect I had written an email
before you called me.
What had I written
before you called me?
You had written an email
before you called me.
What had you written
before I called you?
He/She/It had written an email
before you called me.
What has he/she/it written
before you called them?
We/You/They had written an email
before you called me.
What had we/you/they written
before you called me?
Present Perfect I have written an email. What have I written?
You have written an email. What have you written?
He/She/It has written an email. What has he/she/it written?
We/You/They have written an email? What have we/you/they written?
Future Perfect I'll have written an email
by 5 p.m. tomorrow.
What will I have written
by 5 p.m. tomorrow?
You'll have written an email
by 5 p.m. tomorrow.
What will you have written
by 5 p.m. tomorrow?
He/She/It will have written an email
by 5 p.m. tomorrow.
What will he/she/it have written
by 5 p.m. tomorrow?
We/You/They will have written an email
by 5 p.m. tomorrow.
What will we/you/they have written
by 5 p.m. tomorrow?