Pytania w czasach prostych w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki tworzymy pytania w czasach prostych w języku angielskim.

Twierdzenia Pytania
Past Simple I wrote an email yesterday. What did I write yesterday?
You wrote an email yesterday. What did you write yesterday?
He/She/It wrote an email yesterday. What did he/she/it write yesterday?
We/You/They wrote an email yesterday. What did we/you/they write yesterday?
Present Simple I write an email every day. What do I write every day?
You write an email every day. What do you write every day?
He/She/It writes an email every day. What does he/she/it write every day?
We/You/They write an email every day. What do we/you/they write every day?
Future Simple I'll write an email tomorrow. What will I write tomorrow?
You'll write an email tomorrow. What will you write tomorrow?
He/She/It will write an email tomorrow. What will he/she/it write tomorrow?
We/You/They will write an email tomorrow. What will we/you/they write tomorrow?