Pytania w mowie zależnej


Pytania Yes/No w mowie zależnej

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tworzyć pytania Tak/Nie w języku angielskim w mowie zależnej.

  Pytania Mowa zależna
be 'Are you ready?' He asked (me) if/whether I am/was ready.
have 'Have you finished?' He asked (me) if/whether I (have)/had finished.
do 'Do you play the piano?' He asked (me) if/whether I play/played the piano.
modals 'Can I have it?' He asked (me) if/whether I can/could have it.

Pytania z wyrazami pytającymi w mowie zależnej

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tworzyć pytania z wyrazami pytającymi w języku angielskim w mowie zależnej.

  Pytania Mowa zależna
be 'Where are you going?' He asked (me) where I was going.
have 'Why haven't you finished?' He asked (me) why I (haven't)/hadn't finished.
do 'What do you think of it?' He asked (me) what I (think)/thought of it.
modals 'When I must arrive there?' He asked (me) when he must/had to arrive there.

Pytania o podmiot w mowie zależnej

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tworzyć pytania o podmiot w języku angielskim w mowie zależnej. Warto jest zwrócić uwagę, że kolejność wyrazów w tego typu pytaniach jest dokładnie taka sama jak w pytaniach wyjściowych, czyli takich jakie zostały oryginalnie zadane. Należy pamiętać o zmianie czasu (jeżeli jest taka potrzeba) i określeniach czasu i zaimkach osobowych.

  Pytania Mowa zależna
be 'Who is in charge here?' He asked (me) who was in charge there.
present 'Which company delivers these parts?' He asked (me) which company (delivers)/delivered those parts.
past 'What caused the accident?' He asked (me) what caused/had caused the accident.
modals 'Whose film will win the Oscar?' He asked (me) whose film would win the Oscar.