Pytania w stronie biernej


Czasy Proste

Tabelka poniżej przedstawia pytania w Stronie Biernej w Prostych czasach w języku angielskim.

Present
Simple
active: I write an email every day.
zdanie
w stronie
biernej
An email is written every day.
pytanie
w stronie
biernej
Is an email written every day?
Past
Simple
active: I wrote an email yesterday.
zdanie
w stronie
biernej
An email was written yesterday
pytanie
w stronie
biernej
Was an email written yesterday?
Future
Simple
active: I will write an email tomorrow.
zdanie
w stronie
biernej
An email will be written tomorrow.
pytanie
w stronie
biernej
Will an email be written tomorrow?

Czasy ciągłe

Tabelka poniżej przedstawia pytania w Stronie Biernej w czasach Ciągłych w języku angielskim.

Present
Continuous
active: I am writing an email now.
zdanie
w stronie
biernej
An email is being written now.
pytanie
w stronie
biernej
Is an email being written now?
Past
Continuous
active: I was writing an email at 5 yesterday.
zdanie
w stronie
biernej
An email was being written at 5 yesterday.
pytanie
w stronie
biernej
Was an email being written at 5 yesterday?
Future
Continuous
active: I will be writing an email at 5 tomorrow.
zdanie
w stronie
biernej
An email will be being written at 5 tomorrow.
pytanie
w stronie
biernej
Will an email be being written at 5 tomorrow?

Czasy Perfect

Tabelka poniżej przedstawia pytania w Stronie Biernej w czasach Perfect w języku angielskim.

Present
Perfect
active: I have written an email.
zdanie
w stronie
biernej
An email has been written.
pytanie
w stronie
biernej
Has an email been written?
Past
Perfect
active: I had written an email.
zdanie
w stronie
biernej
An email had been written.
pytanie
w stronie
biernej
Had an email been written?
Future
Perfect
active: I will have written an email by 5 tomorrow.
zdanie
w stronie
biernej
An email will have been written by 5 tomorrow.
pytanie
w stronie
biernej
Will an email have been written by 5 tomorrow?

Czasy Perfect Continuous

Tabelka poniżej przedstawia pytania w Stronie Biernej w czasach Perfect Continuous w języku angielskim.

Present
Perfect
Continuous
active: I have been writing an email for one hour.
zdanie
w stronie
biernej
An email has been being written for one hour.
pytanie
w stronie
biernej
Has an email been being written for one hour?
Past
Perfect
Continuous
active: I had been writing an email.
zdanie
w stronie
biernej
An email had been being written.
pytanie
w stronie
biernej
Had an email been being written?
Future
Perfect
Continuous
active: I will have been writing an email by 5 tomorrow.
zdanie
w stronie
biernej
An email will have been being written.
pytanie
w stronie
biernej
Will an email have been being written?