Pytania z czasownikiem HAVE


Tabelka poniżej przedstawia pytania z czasownikiem HAVE w języku angielskim. Jak widzimy na podanych przykładach, pytania w których użyto HAVE jako czasownika posiłkowego wymagają odpowiedzi również z tym czasownikiem w odpowiedniej formie. Natomiast pytania w których użyliśmy DO lub DOES jako czasowniki posiłkowe na początku pytań, wymagają użycia tych samych czasowników w odpowiedniej formie.

Czasownik posiłkowy Podmiot Czasownik Yes/No Podmiot Czasownik posiłkowy
Have you got a brother? No, I haven't.
Has she got a car? Yes, she has.
Do you have a lot of time? No, I don't.
Does he have a house? Yes, he does.