Słowotwórstwo angielski czasowniki rzeczowniki

Słowotwórstwo angielski czasowniki rzeczowniki. Napisz rzeczowniki utworzone od podanych czasowników w języku angielskim.
CzasownikRzeczownik
live
practise
hide
hope
hesitate
apply
believe
sign
advise
succeed