Tworzenie wyrazów angielski

 • niepoprawna odpowiedź
 • nieumyte owoce
 • wyprawa która się nie powiodła
 • nieczytelne pismo
 • nieregularny kształt
 • niedogodne miejsce
 • nielegalne towary
 • nieuprzejmy sprzedawca
 • nieodpowiedzialna zachowanie
 • niezwykła / nieprzeciętna osoba
 • incorrect answer
 • unwashed fruit
 • unsuccessful trip
 • illegible handwriting
 • irregular shape
 • inconvenient place
 • illegal goods
 • impolite salesman
 • irresponsible behaviour
 • unusual person