Wymowa angielskich przedimków


Normalnie gdy używamy przedimków mówiąc po angielsku nie akcentujemy ich, lecz czasami możemy mieć do czynienia z sytuacją w której będzie konieczne zaakcentowanie przedimka na przykład w sytuacji gdy chcemy pokazać kontrast pomiędzy nim a innymi wyrazami.

Przedimek określony the wymawiamy /ði/, kiedy chcemy położyć na niego nacisk.
Przedimek a wymawiamy /ə/ a natomiast an wymawiamy /ən/.

Kiedy mówimy o przedimkach jako indywidualnych wyrazach wówczas jest możliwe położenie akcentu na podstawową formę, na przykład gdy uczeń popełni błąd używając niewłaściwego przedimka, wówczas nauczyciel może powiedzieć:
You should have said ‘the’ /ðə/, not ‘a’ /ə/.

W przypadku używania przedimków w piśmie, akcentowanie ich jest pokazane poprzez używanie kursywy ( na przykład, the) lub używanie cudzysłowiu (‘the’). Jeżeli piszemy coś ręcznie, wówczas możemy pokazać zaakcentowanie przedimka poprzez podkreślenie go lub napisanie dużymi literami.

Można również użyć formy /ði/ oraz /ei/, kiedy wahamy się, szczególnie kiedy nie wiemy jakiego wyrazy mamy użyć w następnej kolejności na przykład:
This is the, er, idea.