Meeting 02

Gramatyka: czasownik "być" i przymiotniki dzierżawcze. Wybierz właściwe formy czasownika być i odpowiednie formy przymiotników dzierżawczych stosowanych w języku angielskim.
I a student and it is book.
You a teacher and it is marker.
He a doctor and it is desk.
She a dentist and it is notebook.
We students and these are pencils.
You students and these are copybook.
They students and these are notebooks.