Angielskie przyimki for since ćwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe przyimki w języku angielskim for lub since, aby uzupełnić następujące zdania poniżej. Potrzebujesz pomocy? Przyimki
We haven't seen each other Sunday.
He has never returned home 1939.
He never returned home the whole week.
It has rained Saturday.
I have had no peace she came.
The performance went on over four hours.
John has lived here the end of the war.
It has rained three days without stopping.
Italy has been a united country 1870.
We will go to the sea-side a couple of weeks.