Present Perfect Continuous charakterystyczne wyrazy

Gramatyczne objaśnienia Budowa Present Perfect Continuous
Zastosowanie Present Perfect Continuous
Pytania w Present Perfect Continuous
Przeczenia w Present Perfect Continuous
Strona bierna w Present Perfect Continuous
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect Continuous
Ćwiczenia Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous często stosujemy w połączeniu z wyrazami/zwrotami wymienionymi poniżej.

wyrażenia określające przedział czasu all + określenie czasu np. all day, all night etc.
pytania rozpoczynające się od: How long
inne wyrazy since, for
dla czynności powtarzających się every night, every day etc.