Past Perfect mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

Mowę niezależną w przypadku czasu Past Perfect poznamy na przykładzie następującego zdania:

"I had written an email before you arrived", he says.

Jak widzimy czasownik relacjonujących say użyty jest w czasie Present Simple. W tym przypadku nie jest konieczne zamiana czasu w Mowie Zależnej na inny.

He says (that) he had written an email before I arrived.
On mówi, że pisał maila zanim ja przyjechałem.

Zdanie to oznacza, że określona osoba mówi, że skończyła pisanie listu, zanim druga czynność (w naszym przypadku jest to przybycie do określonego miejsa) została wykonana. Używając czasu Past Perfect jesteśmy wstanie wyraźnie wskazać, która z dwóch czynności była pierwsza.

Teraz zobaczmy co się stanie, jeśli użyjemy czasownika relacjonującego w czasie przeszłym.

"I had written an email before you arrived." he said.

Gdy zamienimy następujące zdanie w Mowie Niezależnej (Indirect Speech) na Mowę zależna (Reported Speech), to będzie ono wyglądało w następujący sposób.

He said (that) he had written an email before I arrived.
On powiedział, że napisał maila zanim ja przyjechałem.

Jak widzimy na tym przykładzie, nasze zdanie w mowie zależnej wygląda dokładnie tak samo jak wsześniejsze zdanie w którym został użyty czasownik relacjonujący w czasie teraźniejszym. Wydaje się to dosyć logiczne, gdyż czas Past Perfect jest czasem zaprzeszłym, który według chronologii wydarzeń nie ma czasu, który może wystąpić wcześniej.

Tabelka poniżej podsumowuje to co opisaliśmy powyżej i pokazuje w jaki sposób należy wykorzystać następstwo czasów w przypadku mowy zależnej z czasem Past Perfect.

He says (that) past perfect past perfect
He said (that) past perfect past perfect