Apteka

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Angielskie wyrazy Polskie wyrazy
Rzeczowniki
antibiotic antybiotyk
chemist's apteka
dispensing chemist's apteka realizująca recepty
chemist; druggist (US) aptekarz
dispenser aptekarz realizujący recepty
bandage bandaż
dose dawka
disinfection dezynfekcja
drugstore drogeria (sklep apteczno/kosmetyczny)
pharmacist farmaceuta
dosage instruction instrukcja dawkowania
capsule kapsułka
nasal decongestant krople do nosa
eye drops krople do oczu
ear drops krople do uszu
medicine; drug lekarstwo
cure for something lekarstwo na coś
ointment maść
mixture mikstura
dressing opatrunek
lozenge pastylka
first-aid pierwsza pomoc
pill pigułka
tweezers pinceta
antiseptic środek antyseptyczny
plaster plaster
powder proszek
prescription recepta
syrup syrop
remedy for something środek na coś
herbal remedy środek ziołowy
tablet tabletka
sling temblak
thermometer termometr
cotton wool wata
vitamins witaminy
Czasowniki
to bandage bandażować
to take medicine brać lekarstwo
to disinfect dezynfekować
to measure temperature mierzyć temperaturę
to clean a wound oczyścić (np. ranę)
to dress a wound opatrzeć (ranę)
to gargle płukać gardło
to swallow połykać
to apply posmarować
to dissolve in water rozpuścić w wodzie
to suck ssać
to give first aid udzielić pierwszej pomocy
to rub ointment on wcierać maść
to put a bandage on założyć bandaż
to put a dressing on założyć opatrunek
to put a plaster on założyć plaster
to fill in a prescription zrealizować receptę
Potoczne wyrażenia
take 2 pills twice a day brać 2 tabletki 2 razy dziennie
night duty nocny dyżur
Rx (US) oznaczenie "na receptę"
to wash the medicine down popić lekarstwo
to check the expiry date sprawdzić datę ważności (leku)
to keep out of children's reach trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci
prescription only tylko na receptę