Czas

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • budzik
 • chwila
 • czas letni
 • czas otwarcia
 • czas wolny
 • czas zamknięcia
 • czas zimowy
 • data
 • godzina
 • harmonogram
 • kalendarz
 • koniec
 • kwadrans
 • kwartał
 • minuta
 • moment
 • okres
 • początek
 • pół godziny
 • przepowiadanie przyszłości
 • przerwa
 • przeszłość
 • przyszłość
 • punktualność
 • sekunda
 • stoper
 • strata czasu
 • stulecie
 • sygnał czasu
 • teraźniejszość
 • trwanie
 • upływ czasu
 • wieczność
 • wiek
 • wróżenie przyszłości
 • wskazówka godzinowa
 • wskazówka minutowa
 • wskazówka sekundowa
 • zegar
 • zegarek ręczny
 • zegar cyfrowy
 • zegar elektryczny
 • zegar kwarcowy
 • zegar stojący
 • zegar ścienny
 • zegar z kukułką
 • zegar z wahadłem
 • .
 • Przymiotniki
 • ciężkie czasy
 • co jakiś czas
 • co godzinę
 • czasami
 • częsty
 • do chwili obecnej
 • do minuty
 • dobre czasy
 • dokładnie na czas
 • kwadrans po pierwszej
 • momentalnie
 • na czas
 • na pewien czas
 • nagły
 • natychmiastowy
 • o godzinie pierwszej
 • od czasu do czasu
 • okresowy
 • pilny
 • podczas
 • punktualnie
 • punktualny
 • spóźniony
 • stały/trwały
 • super punktualny
 • szybko
 • trzy godziny
 • tymczasowy
 • ustalony czas
 • w dowolnym czasie
 • w międzyczasie
 • w obecnych czasach
 • w odpowiednim czasie
 • w tym samym czasie
 • wczesny
 • wieczny
 • wkrótce
 • wpół do drugiej
 • wystarczający czas
 • z biegiem czasu
 • z zegarkiem w ręku
 • za chwileczkę
 • za godzinę
 • za kwadrans druga
 • za minutę
 • .
 • Czasowniki
 • bić (o zegarze)
 • grać kuranty
 • marnować czas
 • mieć dużo wolnego czasu
 • nakręcić zegar
 • nastawić zegar
 • nie śpieszyć się zbytnio
 • oszczędzać czas
 • pokazywać dobry czas (o zegarze)
 • poświęcić czas
 • przestawić zegar do przodu
 • przestawić zegar do tyłu
 • regulować zegar
 • spieszyć się (o zegarze)
 • spóźniać się (o zegarze)
 • tykać (o zegarze)
 • upłynąć (o czasie/ważności)
 • ustalić czas
 • uzgodnić czas
 • zabijać czas
 • znać się na zegarze (o dzieciach)
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • brak mi czasu teraz
 • być pod presją czasu
 • cierpliwości, to musi potrwać
 • co do minutki
 • czas abyśmy już poszli
 • czas na herbatkę
 • czas na mnie/nas
 • czas na nas
 • czas najwyższy
 • czas płynie
 • czas spać
 • czas to pieniądz
 • czas upłynął
 • jak długo trwa
 • Koniec czasu !
 • która jest godzina?
 • którą masz godzinę (potocznie)
 • nie mieć czasu dla kogoś
 • nie mieć czasu do stracenia
 • punktualnie o szóstej
 • świetnie się bawić
 • to nie potrwa długo
 • trzeba dwie godziny na/aby
 • w samą porę
 • zabijać czas
 • zdążyć z największym trudem
 • zrobię to błyskawicznie
 • Angielskie znaczenie
 • alarm clock
 • while; moment
 • summertime
 • opening time
 • spare time
 • closing time
 • wintertime
 • date
 • hour
 • schedule; timetable
 • calendar
 • end
 • quarter of an hour
 • quarter
 • minute
 • instant; moment
 • period
 • beginning
 • half an hour
 • forecasting
 • break; pause; interval
 • past
 • future
 • punctuality
 • second
 • stopwatch
 • waste of time
 • century
 • time signal
 • present
 • duration
 • lapse of time
 • eternity
 • age
 • fortune-telling
 • hour hand
 • minute hand
 • second hand
 • clock
 • watch
 • digital clock
 • electric clock
 • quartz clock
 • grandfather clock
 • wall clock
 • cuckoo clock
 • pendulum clock
 • .
 • powrót do początku
 • hard times
 • time and again
 • every hour
 • sometimes
 • frequent
 • up till now
 • to the minute
 • good old days
 • just in time
 • at a quarter past one
 • in no time at all
 • in time
 • for a time
 • sudden
 • instant
 • at one o'clock
 • from time to time; time and again
 • periodic
 • urgent
 • during
 • on time; punctually
 • punctual
 • late
 • permanent
 • dead on time
 • promptly; quickly; rapidly
 • every three hours
 • temporary
 • fixed time
 • at any time
 • in the meantime; meanwhile
 • nowadays
 • in due time
 • at the same time
 • early
 • eternal; everlasting
 • soon
 • at half past one
 • ample time; sufficient time
 • in the course of time
 • against time
 • in a jifty; in a flash
 • in an hour
 • at a quarter to two
 • in a minute
 • .
 • powrót do początku
 • to strike
 • to chime
 • to waste time
 • to have time on one's hands
 • to wind (up) the clock
 • to set the clock
 • to take one's time
 • to spare time
 • to keep good/perfect time
 • to devote time to
 • to put the clock forward
 • to put the clock bad
 • to regulate the clock; to adjust the clock
 • to gain time; to be/go fast
 • to lose time; to be/go slow
 • to tick
 • to expire
 • to time
 • to fix the time; to set the time
 • to kill time
 • to tell the time
 • .
 • powrót do początku
 • I'm pressed for time
 • to be pressed for time
 • It takes time
 • on the dot
 • It's time we went.
 • time for tea
 • Time to go; I must be off
 • it is time we went
 • about time !
 • Time flies
 • time for bed !
 • time is money .
 • time is up !
 • How long does it take to ...
 • Time up !
 • What's the time?; What time is tt?
 • What time do you make it? What time have you got?
 • to have no time for sb
 • to have no time to lose
 • at six sharp
 • to have the time of one's
 • It won't take long
 • It takes two hours to ...
 • in the nick of time
 • to kill time
 • by the skin of our teeth
 • I’ll do it in no time at all
 • powrót do początku