Kierunek

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • bearings
 • course
 • crossroads
 • direction
 • diversion; the long way round
 • landmark
 • short cut
 • street
 • traffic lights
 • turning
 • way
 • .
 • Przymiotniki
 • across
 • ahead
 • all over the world
 • along
 • backwards
 • backwards and forwards; there and back
 • behind
 • down the street
 • in front of
 • in the direction ot ...
 • inside
 • left; to the left
 • on; onwards
 • outside
 • over
 • over the bridge
 • past
 • right; to the right
 • round the comer
 • through
 • towards
 • up the street
 • upwards
 • .
 • Czasowniki
 • to approach
 • to ask for directions
 • to ask the way
 • to bear to the let
 • to come to
 • to cross over
 • to find the way
 • to follow
 • to get lost; to lose one's bearings
 • to get to
 • to give directions
 • to go straight along
 • to head for
 • to keep to
 • to know one's way about
 • to lose one's way
 • to reach
 • to show the way; to tell the way
 • to turn left; to take a turning to the left
 • to turn right; to take a turning to the right
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • Could you tell me how to get to ... ?
 • Could you tell me the way to Y?
 • Go straight ahead for about 200 m
 • I'm afraid I don’t know.
 • Keep straight on
 • Take the first turning to the left
 • Take the second on the right
 • to look all over the place
 • to search high and low
 • Where is X?
 • whereabouts
 • You can't miss it.
 • Polskie znaczenie
 • położenie
 • kurs
 • skrzyżowanie
 • kierunek
 • objazd/obejście
 • punkt orientacyjny
 • skrót
 • ulica
 • światła sygnalizacyjne
 • zakręt
 • droga
 • .
 • powrót do początku
 • przez
 • przed siebie
 • na całym świecie
 • wzdłuż
 • w tył
 • tam i z powrotem
 • za
 • w dół ulicy
 • przed
 • w kierunku
 • do wewnątrz
 • w lewo
 • dalej
 • na zewnątrz
 • ponad
 • przez most
 • obok/mimo
 • w prawo
 • za rogiem
 • przez
 • w przód
 • w górę ulicy
 • w górę
 • .
 • powrót do początku
 • zbliżać się
 • pytać o kierunek/o drogę
 • pytać o drogę
 • trzymać się lewej strony
 • dojść
 • przekroczyć
 • odnaleźć drogę
 • iść w ślad
 • zgubić się
 • dostać się
 • wskazać kierunek
 • iść przed siebie/naprzód
 • kierować się
 • trzymać się (kierunku)
 • znać drogę
 • zgubić drogę
 • osiągnąć
 • wskazać drogę
 • skręcić w lewo
 • skręcić w prawo
 • .
 • powrót do początku
 • Czy może mi Pan powiedzieć jak dostać się do ... ?
 • Czy możesz wskazać mi drogę do Y? -
 • Idż przed siebie około 200 m
 • Obawiam się, że nie wiem.
 • Jedź cały czas prosto
 • Skręć w pierwszą w lewo
 • Skręć w drugą w prawo
 • błądzić po mieście
 • szukać na wszystkie strony
 • Gdzie znajduje się X ?
 • mniej więcej gdzie
 • Trudno tam nie trafić.
 • powrót do początku