Future Simple budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia w jaki sposób jest zbudowany czas Future Simple, spójrzmy najpierw na przykładowe zdanie w tym czasie wraz z tłumaczeniem na język polski.

I will write a letter tomorrow.
(Ja) Napiszę list jutro.

Teraz możemy nazwać poszczególne części naszego przykładowego zdania w omawianym przez nas czasie.

podmiot + will + czasownik + dopełnienie

Zdania w czasie Future Simple składają się z następujących części: podmiot zdania, słówko will, będące czasownikiem posiłkowym i którego podstawową funkcją jest pokazanie, że zdanie w którym się znajduje odnosi się do przyszłości. Will jest dokładnie takie samo dla wszystkich osób i nie wymaga stosowania żadnych końcówek. Jedyną rzeczą z jaką możemy mieć do czynienia w przypadku tego wyrazu jest jego skrócona forma, która sprowadza się do 'll. Zdanie poniżej pokazuje w jaki sposób powinniśmy się posługiwać tą formą.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'll write
work
run
exercise
Liczba mnoga
We / You / They 'll cry
jog
smoke
paint

Jak widzimy na przykładzie powyżej skrócone formy są również dokładnie takie same dla wszystkich osób, bez względu na to, czy mówimy o liczbie pojedynczej czy mnogiej. Należy jedynie pamiętać, żeby użyć apostrofu bezpośrednio po osobie. Następną częścią składową zdania w czasie Future Simple jest czasownik, który powinien być użyty w swojej podstawowej formie. Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku omawianego czasu jest to, że formy will + czasownik są dokładnie takie same dla wszystkich osób.

Future Simple przeczenia

Budowanie przeczeń w czasie Future Simple rozpocznijmy od przykładowego zdania.

I will not write a letter tomorrow.
(Ja) nie napiszę listu jutro.

Przeczenie w omawianym przez nas czasie składa się z następujących elementów: podmiot zdania, słówko will + not, czasownik w swojej podstawowej formie (bez wyrazu to na początku) oraz dopełnienie zdania. Słówko will w połączeniu z not tworzy formę skróconą, która wygląda w następujący sposób:

will not = won't

Zdania w formi przeczącej są dokładnie takie same dla wszytkich osób, co pokazuje tabelka poniżej.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It won't write
wait
run
begin
Liczba mnoga
We / You / They won't eat
drink
watch
go

Future Simple pytania

Pytania w czasie Future Simple tworzymy poprzez zmianę kolejności wyrazów w zdaniu, co pokazuje zdanie poniżej.

Will you write a letter?

Musimy pamiętać, że tworząc pytania w tym czasie, należy zawsze zmienić kolejnośc wyrazów, używając słowa will przez podmiotem. Wyjątkiem mogą być pytania w mowie zależnej, kiedy szyk wyrazów w części pytającej jest taki sam. Pytanie poniżej pokazuje w jaki sposób tworzymy normalne pytania w omawianym przez nas czasie.

When will you write a letter?

Jak widzimy, chociaż na początku pytania występuje słówko pytające when, to kolejność wyrazów została zmieniona i przed podmiotem został użyty wyraz will.